myciecystern.pl - system mycia i dezynfekcji cystern

slide-01 slide-02 slide-03

 Systemy do mycia cystern

 System mycia Smart 1

OPIS TECHNOLOGII

 

Myjnia do mycia cystern oparta jest na dwóch agregatach wysokociśnieniowych TWOCK 413 wyposażonych w pompy szeregowe. Agregaty zasilają zimną lub gorącą wodą zmiękczoną głowice myjące. Każdy agregat zostanie wyposażony w niezależny układ dozujący oraz głowicę myjącą z napędem hydraulicznym. Układ szynowy zamontowany będzie w osi myjni na wysokości min 6 m z możliwością podprowadzenia głowic nad cysternę dopiero po postawieniu cysterny na stanowisku myjącym. Dodatkowo do układu szynowego zamontujemy wózek podpięcia pasa bezpieczeństwa dla operatora. Głowice będą posiadać balastery (wyciągarki) sterowane pneumatycznie. Integralnym wyposażeniem jest w pełni zautomatyzowany układ sterujący sterowany z pomieszczenia myjni za pomocą panelu sterowania. Instalacja wysokociśnieniowa z pomieszczenia technicznego skręcana lub spawana materiał stal nierdzewna, instalacja sprężonego powietrza materiał polipropylen stabilizowany.

 

 

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA SYSTEMU DO MYCIA CYSTERN SMART I

 

 

    Lp.    Nazwa urządzeń      Ilość     
1. Agregat IPC TWOCK 2 szt.
2. Głowice myjące 2 szt.
3. Balaster pneumatyczny 2 szt.
4. System szynowy 1 kpl.
5. Szafa sterująca 1 kpl.
6. Okablowanie 2 kpl.
7. Armatura niskociśnieniowa 2 kpl.
8. Armatura wysokociśnieniowa (instalacja, węże ciśnieniowe) 2 kpl.
9. Pompy dozujące 2 szt.
10. Zawor wysokociśnieniowy 500 bar stal nierdzewna 6 szt.
11. Zawór pneumatyczny 2 szt.
12. Stacja zmiękczania wody 5,5 m³/h 1 szt.
13. System kominowy z kolektorem 1 szt.
14. Panel sterowania 1 szt.
15. Transport Tak
16. Montaż Tak
17. Uruchomienie Tak

 

 System mycia Smart 2

OPIS TECHNOLOGII

 

Myjnia do mycia cystern oparta jest na dwóch agregatach wysokociśnieniowych TWOCK 413 wyposażonych w pompy szeregowe. Agregaty zasilają zimną lub gorącą wodą zmiękczoną głowice myjące. Dwie głowice myjące o wydajności 40 l/min oraz jedną głowicę o wydajności 80 l/min. Każdy agregat zostanie wyposażony w niezależny układ dozujący. Układ szynowy wykonany ze stopów aluminium zamontowany będzie w osi myjni na wysokości min 6,5 m z możliwością podprowadzenia głowic nad cysternę. Dodatkowo zamontujemy niezależny linowy system asekuracji z pasem bezpieczeństwa dla operatora. Głowice będą posiadać wciągarki z napędem pneumatycznym Integralnym wyposażeniem jest w pełni zautomatyzowany układ sterujący sterowany z pomieszczenia myjni za pomocą panelu sterowania. Instalacja wysokociśnieniowa z pomieszczenia technicznego skręcana lub spawana materiał stal nierdzewna, instalacja sprężonego powietrza materiał polipropylen stabilizowany.

 

 

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA SYSTEMU DO MYCIA CYSTERN SMART II

 

    Lp.    Nazwa urządzeń      Ilość     
1. Agregat IPC TWOCK TW 413 TST 2 szt.
2. Głowice myjące 40 l/min 130 bar 2 szt.
3. Głowica myjąca 80 l/min 130 bar 1 szt.
4. Wciągarka pneumatyczna 3 szt.
5. System szynowy aluminiowy plus wózki 1 kpl.
6. Szafa sterująca 1 kpl.
7. Okablowanie 2 kpl.
8. Armatura niskociśnieniowa 2 kpl.
9. Armatura wysokociśnieniowa (zawory kulowe, węże ciśnieniowe) 2 kpl.
10. Instalacja wysokociśnieniowa materiał stal nierdzewna 1 kpl.
11. Instalacja sprężonego powietrza polipropylen stabilizowany 1 kpl.
12. Precyzyjne pompy dozujące 2 szt.
13. Zawór kulowy sterowany pneumatycznie stal nierdzewna ¾ ‘’ 3 szt.
14. Zawór zwrotny ¾ ‘’ stal nierdzewna 3 szt.
15. Zawor wysokociśnieniowy 500 bar stal nierdzewna 11 szt.
16. Zawór kulowy sterowany pneumatycznie stal nierdzewna ½ ‘’ 2 szt.
17. Stacja zmiękczania wody 5,5 m³/h 1 szt.
18. Panel sterowania 1 szt.
19. Transport Tak
20. Montaż Tak
21. Uruchomienie Tak

 System mycia Professional

 

Opis technologii:

 

Przedmiotem opracowania projektowego jest system do mycia cystern oparty na trzech agregatach wysokociśnieniowych JC 100/50 s/s. . Integralnym elementem wyposażenia jest stacja uzdatniania wody, która zasila agregat wysokociśnieniowy oraz generator pary w zmiękczoną wodę technologiczną. Agregat wysokociśnieniowy w fazie mycia zimną wodą zasilany będzie wodą zmiękczoną bezpośrednio ze stacji uzdatniania wody natomiast w fazie mycia gorącą wodą ze zbiornika 2000 L, która zostanie podgrzana przez kocioł wodny z palnikiem gazowym lub na olej opałowy. Aplikacja przystosowana będzie do mycia wodą zimną, wodą ciepłą w zakresie temperatur 35 – 55 º C wodą gorącą o temperaturze 85 º C lub parą nasyconą o temperaturze maksymalnej 150 ºC ciśnienie maksymalne pary nasyconej 10 bar . Parowanie komory cysterny z góry oraz z dołu. Gorąca woda technologiczna zostanie uzyskana z kotła wodnego. System dozowania chemii wysokociśnieniowy, dozowanie 3 detergentów z pominięciem pomp wysokociśnieniowych. Dodatkowo zainstalujemy 4 głowicę. Układ szynowy zamontowany będzie w osi myjni , system asekuracji do podpięcia pasa bezpieczeństwa dla operatora oraz tor do zamocowania węży wysokociśnieniowych, parowych oraz pneumatycznych. Integralnym wyposażeniem jest w pełni zautomatyzowany układ sterujący sterowany z podestu na myjni za pomocą panelu sterowania. Układ sterujący odpowiedzialny będzie za sterowanie pracą pompy, systemem dozowania chemii, parą technologiczną, wymiennikiem wysokociśnieniowym oraz czujnikami zainstalowanymi na wszystkich urządzeniach. Automatyka, sterowniki oraz z wykorzystaniem technologii firmy SIEMENS. Aplikacja będzie wyposażona również w niezależny agregat 2 pompowy do mycia zewnętrznego pojazdów, dwa systemy linowe do podwieszenia węży, dwa wysokociśnieniowe pneumatyczne inżektory pianowe pracujące w trybie : mycie pianą, mycie wodą wysokim ciśnieniem, układ do mycia węży przesyłowych. 

 

 

W zakres oferowanego systemu mycia wchodzą następujące elementy: 

 

1. Agregat wysokociśnieniowy JC 100/50 s/s 3 szt.

2. Wysokociśnieniowy system dozowania chemii przystosowany do 3 detergentów

3. Kocioł wodny

4. Głowica myjąca szt. 4

5. Sterowanie z automatyką oraz okablowaniem

6. Generator pary

7. Stacja uzdatniania wody

8. Zbiornik ze stali nierdzewnej 2000 L

9. Bęben samozwijający szt. 2

10. System asekuracji

11. System szynowy szt. 2 ( mycie zewnętrzne )

12. Agregat wysokociśnieniowy do mycia zewnętrznego pojazdów JC 1502/36 s/s

13. Inżektor wysokociśnieniowy szt. 2

14. Zestaw do mycia węży przesyłowych

15. Projekt kotłowni

16. Dostawę, montaż i uruchomienie

 System mycia Premium 1

Opis technologii:

 

Przedmiotem opracowania projektowego jest system do mycia cystern CP JC 100/210 s/s oparty na trzech agregatach wysokociśnieniowych JC 100/70 s/s. Do niniejszego projektu przyjęliśmy następujące złożenia : Gorąca woda technologiczna zostanie uzyskana z solarnych paneli próżniowo – rurowych zainstalowanych na dachu budynku myjni. Woda technologiczna będzie magazynowana w zasobnikach gorącej wody. Założona temperatura wejścia wody technologicznej do wysokociśnieniowego wymiennika ciepła 40 ºC.

Integralnym elementem wyposażenia jest stacja uzdatniania wody, która zasila agregaty wysokociśnieniowe w zmiękczoną wodę technologiczną.bSystem odwróconej osmozy wyposażony jest w zasobnik wody zdemineralizowanej o pojemności zainstalowany w pomieszczeniu technicznym myjni. Woda zdemineralizowana zastosowana będzie na dwóch obszarach tj. do zasilania kotła parowego oraz w ostatnim etapie procesu mycia głowicami myjącym (szczególnie zalecane w przypadku cystern przewożących surowce spożywcze). Agregaty wysokociśnieniowe w fazie mycia zimną wodą zasilane będą wodą zmiękczoną natomiast w fazie mycia gorącą wodą po pierwszym cyklu mycia wodą zmiękczoną o temperaturze ok. 40 ºC pochodzącą z systemu solarnego. Korzyści wynikające z zastosowania systemu solarnego przedstawiamy Państwu w chwili złożenia zapytania ofertowego  Projektuje się również kotłownię parową niezbędną do procesów technologicznych . Aplikacja przystosowana będzie do mycia wodą zimną, wodą gorącą o temperaturze 80 ºC lub parą nasyconą o temperaturze maksymalnej 160 ºC ciśnienie maksymalne pary nasyconej 6 - 8 bar. System dozowania chemii wysokociśnieniowy, dozowanie detergentu z pominięciem pomp wysokociśnieniowych. Dodatkowo zainstalujemy 3 głowicę myjące do mycia mniejszych komór oraz 1 głowicę do mycia większych komór, która będzie zasilana wodą pod ciśnieniem z trzech agregatów jednocześnie. To rozwiązanie przygotowaliśmy z myślą o cysternach z komorą powyżej 20 000 litrów lub jedną komorą. Układ szynowy wykonany ze stopów aluminium zamontowany będzie w osi myjni i wyposażony w balastery pneumatyczne, niezależną szynę lub linę do podpięcia pasa bezpieczeństwa dla operatora oraz tor do zamocowania węży wysokociśnieniowych oraz pneumatycznych. Integralnym wyposażeniem jest w pełni zautomatyzowany układ sterujący sterowany z podestu na myjni za pomocą panelu sterowania. Układ sterujący odpowiedzialny będzie również za sterowanie wentylatorem powietrza, parą technologiczną oraz czujnikami zainstalowanymi na wymiennikach ciepła. Automatyka, sterowniki oraz system wizualizacji i nadzoru procesu technologicznego z wykorzystaniem technologii firmy SIEMENS.

 

W zakres oferowanego systemu mycia wchodzą następujące elementy:

 

 1. Agregat wysokociśnieniowy JC 100/70 s/s w ilości 3 sztuk

 2. Wysokociśnieniowy system dozowania chemii przystosowany do 3 detergentów

 3. Głowice myjące w ilości 4 szt.

 4. Wciągniki pneumatyczne w ilości 4 szt.

 5. System szynowy główny w ilości 1 szt.

 6. System szynowy wspomagający w ilości 1 szt.

 7. Sterowanie z automatyką oraz okablowaniem

 8. Kotłownia parowa Viessmann w zabudowie kontenerowej lub montowana w budynku

 9. Węzeł gorącej wody do mycia zewnętrznego wydajność

 10. Stacja uzdatniania wody

 11. System odwróconej osmozy

 12. Kolektory słoneczne plus system wody technologicznej

 13. Zasobniki wody technologicznej

 14. System osuszania komory

 15. Wysokociśnieniowy wymiennik przeciwprądowy

 16. Sterownik mikroprocesorowy regulacji pary

 17. Projekt koncepcyjny technologiczny myjni

 18. Dostawę, montaż i uruchomienie

 System mycia Premium 2

Opis technologii:

Przedmiotem opracowania projektowego jest myjnia do mycia auto cystern samochodowych przewożących surowce spożywcze oraz chemiczne. Dla potrzeb technologii projektuje się dwa niezależne stanowiska mycia umieszczone w pomieszczeniu zamkniętym. Technologia mycia oparta jest na czterech niezależnie pracujących agregatach wysokociśnieniowych JC 100/70 s/s. . Integralnym elementem wyposażenia jest stacja uzdatniania wody, która zasila agregaty wysokociśnieniowe w zmiękczoną wodę technologiczną. System odwróconej osmozy wyposażony jest w zasobnik wody zdemineralizowanej zainstalowany w pomieszczeniu maszynowni . Woda zdemineralizowana zastosowana będzie na dwóch obszarach tj. do zasilania kotła parowego Viessmann oraz ewentualnie w ostatnim etapie procesu mycia głowicami myjącym ( szczególnie zalecane w przypadku cystern przewożących surowce spożywcze).

Agregaty wysokociśnieniowe w fazie mycia zimną wodą zasilane będą wodą zmiękczoną natomiast w fazie mycia gorącą wodą po pierwszym cyklu mycia wodą zmiękczoną o temperaturze ok. 40 º C pochodzącą z systemu odzysku ciepła z popłuczyn. Agregaty wysokociśnieniowe zasilają w wodę wysokociśnieniowe przeciwprądowe wymienniki ciepła . Aplikacja przystosowana będzie do mycia wodą zimną, wodą gorącą o temperaturze 80 º C lub parą nasyconą o temperaturze maksymalnej 150 º C ciśnienie robocze pary nasyconej 6 - 8 bar. System osuszania cystern dwustanowiskowy z wykorzystaniem wydajnego układy nawiewowego oraz nagrzewnicy parowej. Projektuje się dwa niezależne dla stanowiska spożywczego oraz chemicznego wysokociśnieniowe systemy dozowania chemii, dozowanie detergentów w ilości trzech rodzajów chemii dla jednej sekcji z pominięciem pomp wysokociśnieniowych. Dodatkowo na każde stanowisko mycia zainstalujemy 3 głowicę oraz na stanowisku chemicznym głowicę podwójną, która będzie zasilana wodą pod ciśnieniem z trzech agregatów jednocześnie.

To rozwiązanie przygotowaliśmy z myślą o cysternach z jedną komorą (tank kontener). Układ szynowy wykonany ze stopów aluminium zamontowany będzie w osi myjni i wyposażony w balastery pneumatyczne, niezależną szynę lub linę do podpięcia pasa bezpieczeństwa dla operatora oraz trawers wykonany ze stopów aluminium do zamocowania węży wysokociśnieniowych oraz pneumatycznych. Integralnym wyposażeniem jest w pełni zautomatyzowany układ sterujący sterowany z podestu na myjni za pomocą niezależnych paneli sterowania w wykonaniu standard dla stanowiska spożywczego oraz EX dla stanowiska chemicznego. Układ sterujący odpowiedzialny będzie również za sterowanie wentylatorem powietrza, parą technologiczną oraz czujnikami zainstalowanymi na wymiennikach ciepła. Automatyka, sterowniki oraz ( pcjonalnie system wizualizacji i nadzoru procesu technologicznego z wykorzystaniem technologii firmy SIEMENS). 

 

W zakres oferowanego systemu mycia wchodzą następujące elementy:

 • Agregat wysokociśnieniowy JC 100/70 s/s w ilości 4 szt.
 • Wysokociśnieniowy system dozowania chemii przystosowany do 3 detergentów w ilości 2 szt.
 • Głowice myjące w ilości 6 szt.
 • Głowica myjąca podwójna w ilości 1 szt.
 • Wciągniki pneumatyczne w ilości 8 szt.
 • System szynowy główny w ilości 2 szt.
 • System szynowy wspomagający w ilości 2 szt.
 • Sterowanie z automatyką oraz okablowaniem
 • Stacja uzdatniania wody
 • System odwróconej osmozy
 • System odzysku ciepła z popłuczyn moc wymiennika 1350 kW
 • System osuszania komory
 • Wysokociśnieniowy wymiennik przeciwprądowy w ilości 1 szt.
 • Sterownik mikroprocesorowy regulacji pary
 • Projekt koncepcyjny technologiczny myjni
 • Dostawę, montaż i uruchomienie

 Nasze Serwisy

strzalka
Profesjonalne maszyny czyszczące www.ipcleaning.pl Odkurzacze Przemysłowe i Specjalistyczne Coynco www.ipcportotecnica.pl www.elektrowniapv.pl