myciecystern.pl - system mycia i dezynfekcji cystern

slide-01 slide-02 slide-03

 Produkty

 Partnerzy Finansowi

Milenium Leasing
EFL Leasing

 Partnerzy Techniczni

Bolondi Siemens Viessmann Boren watersystem

 Viessmann

Firma Viessmann oferuje kotły parowe nisko- i wysokoprężne o wydajności produkcji pary wodnej do 26 t/h. Specjalna konstrukcja kotła parowego zapewnia wysoką stabilność produkcji pary nawet przy skokowych zapotrzebowaniach w procesach produkcji. Duża objętość wodna oraz duża powierzchnia odparowania wody zapewnia stabilność pracy i wysoką jakość pary, także dzięki stosowaniu wbudowanych odkraplaczy.

 Vitoplex 100 LS

Kocioł Vitoplex 100-LS o trzyciągowej konstrukcji przeznaczony jest do wytwarzania pary o niskim nadciśnieniu do 1 bar, z wydajnością od 260 do 2.200 kg/h. Ciśnienie wytwarzanej pary w zależności od wymagań może być obniżone. Obszerny płaszcz wodny kotła w połączeniu z szerokimi odstępami pomiędzy rurami płomieniówkowymi, zapewnia równomierną cyrkulację wody kotłowej i bezpieczną wymianę ciepła wewnątrz.

 

Niskie obciążenie cieple materiałów kotła dzięki w pełni chłodzonej komorze spalania wraz z kanałem nawrotu spalin, przy braku masywnej izolacji cieplnej, zapewnia niskie naprężenia całej konstrukcji kotła.

 

Obszerny płaszcz wodny kotła stanowi szczególnie istotną zaletę, zapewniając równomierną pracę przy zmianach zapotrzebowania na parę. Nawet przy nagłych zwiększeniach poboru pary, unika się jej nadmiernego zawilgacania, zapewniając przez cały czas poboru jej wysoką jakość. Obszerna przestrzeń parowa wewnątrz kotła oraz duża powierzchnia odparowania wody i wbudowany integralnie osuszacz pary, dodatkowo wpływa korzystnie na zapewnienie stabilnej pracy kotła.

 

Kocioł Vitoplex 100-LS znajduje różnorodne zastosowanie w obiektach o zapotrzebowaniu na niskoprężną parę, jak np. w przemyśle przetwórczym, ogrodnictwie, kuchniach zbiorowego żywienia, obiektach służby zdrowia, myjniach, pralniach i wielu innych. Konstrukcja kotła została sprawdzona na przestrzeni wielu lat w tysiącach inwestycji na całym świecie.

 

Trzyciągowa konstrukcja kotła oraz minimalne obciążenie komory spalania zapewniają osiąganie niskich emisji zanieczyszczeń przy spalaniu gazu ziemnego lub oleju opałowego. 

 

Przegląd zalet:

 • Kompaktowa budowa kotła - przestrzeń wodna i parowa w jednej obudowie
 • Sprawdzona w wielu inwestycjach konstrukcja kotła
 • Wysoka sprawność kotła - do 91 %, a w połączeniu z ekonomizerem - do 95 %
 • Trzyciągowa konstrukcja kotła oraz minimalne obciążenie cieplne komory spalania
 • Niskoemisyjne spalanie dzięki rozwiniętym powierzchniom grzewczym kotła
 • Duża objętość przestrzeni parowej i powierzchnia odparowania wody
 • Niewielkie straty ciepła dzięki skutecznej izolacji cieplnej kotła
 • Łatwy montaż osprzętu dzięki standardowemu wysposażeniu kotła w króćce kołnierzowe
 • Możliwa zmiana przeznaczenia kotła - z parowego na wodny
 • Stadardowo wykonywany podest na kotle, ułatwia obsługę armatury

 • Niskoprężny kocioł parowy Vitoplex­ 100-LS typ SXD
 • Instalacja kotłowni z niskoprężnym kotłem parowym Vitoplex 100-LS
 • Vitoplex 100 – LS niskoprężny kocioł parowy o nadciśnieniu roboczym do 1 bar, 170 do 1 450 kW
 • Armatura bezpieczeństwa kotła Vitoplex 100-LS

Dane Techniczne

 Vitomax 100 HS

Efektywne wytwarzanie pary o ciśnieniu do 30 bar

 

Kocioł Vitomax 100-HS Typ M33A może wytwarzać parę wysokoprężną o maksymalnym ciśnieniu od 6 do 16 bar (wyższe - na zapytanie). Wydajność wytwarzania pary wynosi w zależności od mocy kotła od 1,0 do 6,4 tony na godzinę. Kocioł może współpracować z palnikiem wentylatorowym zasilanym gazem ziemnym lub płynnym, bądź olejem lekkim czy też ciężkim.

 

Obszerna przestrzeń parowa dla niskiego obciążenia cieplnego

 

Odstępy pomiędzy rurami płomieniówkowymi oraz między komorą spalania (płomienicą), a płaszczem wodnym są większe od wymaganych dla kotłów wysokoparametrowych. Przez to zmniejszone są naprężenia cieplne w miejscach łączeń elementów przestrzeni spalinowej, co przekłada się na długowieczność eksploatacji kotła parowego. 

 

Dodatkowe wzmocnienia w narożnikach kotła zwiększają sztywność korpusu i zmniejszają naprężenia w wyniku rozszerzalności cieplnej.

 

Przegląd zalet:     

 • Nieznaczne straty wypromieniowania dzięki wielowarstwowej izolacji cieplnej grubości 120 mm, izolowanemu czopuchowi i chłodzonej wodą ścianie przedniej
 • Komora spalania w zależności od ciśnienia roboczego wykonana jako gładka lub falowana płomienica
 • Przewymiarowana komora spalania dla niskoemisyjnego spalania
 • Duża przestrzeń pary i duża powierzchnia odparowania podwyższają jakość pary
 • Dodatkowe narożnikowe wzmocnienia kotła zmniejszają naprężenia wewnętrzne
 • Dogodny serwis kotła poprzez brak murowanej izolacji i otworom rewizyjnym
 • Komora nawrotna spalin bez murowanej izolacji
 • Sprawność kotła od 86,5 do 94 %
 • Chłodzone wodą łączenia komory spalania z płaszczem wodnym
 • Zastosowanie kotła w przemyśle, np. w zakładach mięsnych, pralniach, myjniach, szpitalach, zakładach przetwórstwa spożywczego, browarach, itd.. 

 

Dane techniczne:

 • Paliwo: olej opałowy lekki lub ciężki, gaz ziemny lub płynny
 • Wydajność pary: 1,0 do 6,4 t/h
 • Ciśnienie robocze: 6, 8, 10, 13, 16 bar

 • Vitomax 100 HS

 Vitomax 200 HS

Efektywne wytwarzanie pary o ciśnieniu do 30 bar

 

Kocioł Vitomax 200-HS Typ M73A może wytwarzać parę wysokoprężną o maksymalnym ciśnieniu od 6 do 30 bar. Wydajność produkowanej pary wynosi w zależności od mocy kotła od 0,5 do 4,0 tony na godzinę. Kocioł może współpracować z palnikiem wentylatorowym zasilanym gazem ziemnym lub płynnym, bądź olejem lekkim czy też ciężkim.

 

Obszerna przestrzeń parowa dla niskiego obciążenia cieplnego

 

Odstępy pomiędzy rurami płomieniówkowymi oraz między komorą spalania (płomienicą), a płaszczem wodnym są większe od wymaganych dla kotłów wysokoparametrowych. Przez to zmniejszone są naprężenia cieplne w miejscach łączeń elementów przestrzeni spalinowej, co przekłada się na długowieczność eksploatacji kotła parowego.

Dodatkowe wzmocnienia w narożnikach kotła zwiększają sztywność korpusu i zmniejszają naprężenia w wyniku rozszerzalności cieplnej.

 

Przegląd zalet: 

 • 3-ciągowy kocioł stalowy bez murowanych izolacji cieplnych
 • Wysoka sprawność do 95 %
 • Nieznaczne straty wypromieniowania dzięki wielowarstwowej izolacji cieplnej grubości 120 mm i chłodzonej wodą komorze nawrotnej spalin
 • Komora spalania w zależności od ciśnienia roboczego wykonana jako gładka lub falowana płomienica
 • Przewymiarowana komora spalania dla niskoemisyjnego spalania
 • Duża przestrzeń pary i duża powierzchnia odparowania oraz zintegrowany odkraplacz podwyższają jakość pary
 • Dodatkowe narożnikowe wzmocnienia kotła zmniejszają naprężenia wewnętrzne
 • Dogodny serwis kotła poprzez brak murowanej izolacji i otworom rewizyjnym
 • Zastosowanie kotła w przemyśle, np. w zakładach mięsnych, pralniach, myjniach, szpitalach, zakładach przetwórstwa spożywczego, browarach, rafineriach, przy produkcji papieru, itd.. 

 

Dane techniczne:

 • Rodzaj paliwa: olej lekki, gaz ziemny lub płynny
 • Wydajność produkcji pary: 1,0 do 4,0 t/h
 • Dopuszczalne nadciśnienie: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22, 25 (28, 30 na zapytanie) bar

 • Vitomax 200 HS

 Nasze Serwisy

strzalka
Profesjonalne maszyny czyszczące www.ipcleaning.pl Odkurzacze Przemysłowe i Specjalistyczne Coynco www.ipcportotecnica.pl www.elektrowniapv.pl