myciecystern.pl - system mycia i dezynfekcji cystern

slide-01 slide-02 slide-03

 Produkty

 Partnerzy Finansowi

Milenium Leasing
EFL Leasing

 Partnerzy Techniczni

Bolondi Siemens Viessmann Boren watersystem

 Systemy do mycia zbiorników

 Standard

Przedmiotem opracowania projektowego jest system do mycia zbiorników oparty na agregacie wysokociśnieniowym JC 100/70-100 s/s. Agregat zasila w wodą technologiczną temperaturą. maksymalną 67 ºC uzyskaną z systemu grzewczego głowice myjące z napędem hydraulicznym o długości ramienia 915 mm (CPMI 63). Oferowany system wyposażony będzie w sterowanie służące do kontroli i sterowania instalacji mycia docelowo ośmiu zbiorników na obiekcie produkcji farb. Jako centralną jednostkę sterującą przyjęty został sterownik Simatic S7-CPU224 z modułami I/O i modułem komunikacyjnym EM277 Profibus. Moduł EM277 Profibus umożliwia komunikację ze sterownikiem nadrzędnym w celu wymiany określonych przez inwestora danych. Komunikację pomiędzy operatorem obiektu, a systemem sterującym stanowi panel operatorski TP177Micro o przekątnej 5,7''.

 

W zakres oferowanego systemu mycia wchodzą następujące warianty wyposażenia:             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Lp. Opis Ilość
1. Agregat wysokociśnieniowy JC 100/70 s/s szt. 1
2. Głowica myjąca CPMI 63 w wersji EX szt. 4
3. Głowica myjąca CPMI 80 w wykonaniu standardowym szt. 4
4. Sterowanie Siemens szt. 1
5. System grzewczy szt. 1
6. Stacja uzdatniania wody 5,5 m³/h szt. 1
7. Instalacja wysokociśnieniowa kpl.
8. Instalacja sprężonego powietrza kpl.
9. Armatura przyłączeniowa niskociśnieniowa kpl.
10. Armatura wysokociśnieniowa kpl.
11. Projekt koncepcyjny technologiczny Tak
12. Dostawę montaż i uruchomienie Tak

 

Instalacje mycia zbiorników można podzielić na następujące części: 

 

1. Zbiornik wody gorącej do mycia zbiorników na obiekcie produkcji farb

Zbiornik przygotowuje oraz magazynuje wodę gorącą o zadanej temperaturze maksymalnej 67ºC. Pomiar temperatury odczytywany jest przez sterownik S7-CPU224 i może być przekazany do sterownika nadrzędnego. Pomiar i regulacja poziomu wody w zbiorniku odbywa się przy pomocy dwóch sygnalizatorów poziomu S1,S2 i zaworu dwustanowego E1. Przy spełnieniu określonych warunków system otwiera zawór E1 i następuje uzupełnienie poziomu wody do wymaganego poziomu.

2. Część myjąca w skład której wchodzą:

 

 • sygnalizatory temperatury T2, T3
 • zawór trójdrogowy mieszający ZMT
 • zawory E2, E3, E4 na ssaniu pompy P1
 • pompa P1
 • zawory z potwierdzeniem stanu E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12 po stronie wysokociśnieniowej
 • sygnalizator S3 sucho biegu pompy P1
 • kolektor wysokiego ciśnienia
 • głowice myjące

 

System sterujący po otrzymaniu pozwolenia od sterownika na mycie konkretnego zbiornika umożliwia operatorowi uruchomienie z poziomu panelu TP177 wybranego programu mycia dla danego zbiornika. 

 

Dostępne będą 4 programy mycia:

Program I - mycie wodą gorącą z czasem tx

Program II - mycie wodą zimną z czasem tx, następnie wodą gorącą z czasem ty

Program III - mycie wodą zimną z czasem tx, następnie wodą mieszaną z czasem ty, następnie wodą gorącą z czasem tz

Program IV - mycie wodą zimną z czasem tx, następnie wodą mieszaną z czasem ty

Po wybraniu odpowiedniego programu mycia następuje otwarcie odpowiednich zaworów i uruchomienie pompy. Po upłynięciu czasów poszczególnych kroków mycia następuje zatrzymanie pompy i zamknięcie odpowiednich zaworów. Po zakończeniu programu mycia następuje automatyczne uzupełnienie poziomu w zbiorniku wody gorącej. Przyjęto 10 minut jako maksymalny czas mycia dla jednego cyklu z założeniem mycia kombinacyjnego tj. np. zimna woda 2 min, gorąca woda 8 minut.

Regeneracja wody gorącej 25 – 40 minut w zależności od wielkości mytego zbiornika . System automatycznie załączy i rozłączy system grzewczy przed i po procesie technologicznym.

System sterowania zabezpiecza obiekt przed stanami niedozwolonymi, które mogą zagrażać zdrowiu obsługi i instalacji technologicznej:

 

 • zanik i kolejność faz zasilających szafę sterowniczą 3AC 50Hz 400V
 • niski i wysoki poziom w zbiorniku wody gorącej
 • przekroczenie maksymalnej temperatury wody na tłoczeniu pompy P1
 • suchobieg pompy P1
 • otwarcie/ zamknięcie zaworów E5-E12

 

 Atex

Opis technologii:

Przedmiotem opracowania projektowego jest system do mycia zbiorników o pojemnościach : 1,3 m³; 3,5 m, 2 m³, 2,5 m³,4,0 m³; 6,0 m³; 8,0 m³; 12 m³. System mycia wyposażony będzie  w trzy niezależnie pracujące zestawy pompowe JC 25/200 ATEX. Zestawy pompowe będą zasilać głowice myjące zamontowane w każdym aparacie w ilości dwóch sztuk czynnikami myjącym tj. : benzyna lakiernicza, ksylen oraz solvesso. Obszar mycia można podzielićnp. na 7 stref w których znajduje się 15 platform obsługujących poszczególne strefy W strefie 1 i 2 znajdują się 3 platformy, które obsługują 11 zbiorników, w strefie 3,4,5,6 znajdują się po 2 platformy, które obsługują 8 zbiornikówr dla każdej ze stref, w strefie 7 znajduje się jedna platforma, która obsługuje 6 zbiorników. Każda z platform wyposażona jest w zespół zaworów kulowych z napędem pneumatycznym oraz potwierdzeniem stanów.  Zbiorniki  zostaną wyposażone  w dwie głowice XC 061 PPF ATEX  z napędem pneumatycznym firmy Atlas Copco długość ramienia regulowana w zależności od wielkości zbiornika. Głowice myjące zostaną zintegrowane  na stałe ze zbiornikiem  połączeniem kołnierzowym DN 100 PN 16. Wprowadzenie oraz wyprowadzenie głowicy ze zbiornika automatyczne z zastosowaniem pneumatycznego  zespołu napędowego TA 0800 ATEX - napęd pneumatyczny firmy Atlas Copco umożliwia poruszanie wertykalne  głowicy myjącej wewnątrz zbiornika  aby skutecznie wymyć trudno dostępne miejsca. W zbiornikach z jednym mieszadłem położenie głowic myjących na jednym poziomie, w zbiornikach z dwoma mieszadłami położenie głowic na trzech poziomach, w zbiornikach z trzema mieszadłami położenie głowicy na czterech poziomach. Opcjonalnie istnieje możliwość mycia zbiorników głowicami bez zespołu napędowego TA 0800 ATEX .  W tym przypadku wprowadzanie i wyprowadzanie  głowicy do zbiornika odbywałoby się manualnie. Mając na uwadze pojemność zbiornika, jego konstrukcję oraz znajdujące się w nim surowce oferowane rozwiązanie zapewnia optymalne czyszczenie mieszalnika.

 

Lp. Opis Ilość
1. Zestaw pompowy  JC 25/200 ATEX 3  
2. Głowica myjąca XC 61 PPF ATEX  napęd pneumatyczny 128
3. Zespół napędowy głowicy XC 61 PPF ATEX 128
4. Zawór kulowy  odcinający 2 ‘’ PTFE stal  AISI 316 45
5. Zawór kulowy 2 ’’ z siłownikiem pneumatycznym stal  AISI 316 ATEX 45
6. Zawór kulowy ¾ ’’ z siłownikiem pneumatycznym stal  AISI 316 ATEX 64
7. Pozycjoner zaworu potwierdzający stan otwarcia lub zamknięcia 109
8. Zawór zwrotny 2 ‘’ stal AISI 316 45
9. Kolektor ciśnieniowy 2 ‘’ dla 15 sztuk platform 15
10. Wąż myjący 4 mb. Okucia stal nierdzewna 128
11. Zawór kulowy  odcinający ¾  ‘’ PTFE stal  AISI 316 64
12. Instalacja wysokociśnieniowa   AISI 316 1
13. Instalacja sprężonego powietrza 1
14. Dostawa tak
15. Montaż tak

 

Czasy mycia

Każda ze stref będzie przystosowana  do mycia 6 zbiorników w jednym czasie. Platformy w strefach mycia zezwalają na mycie zbiorników tylko jednym czynnikiem myjącym w strefie. Orientacyjny czas mycia jednego zbiornika o pojemności 12 m³ wynosi : 6 – 10 min. Dla  mniejszych zbiorników czas mycia wynosi 2 – 6 min.  

 

Zestaw pompowy JC 25/200 ATEX

Zestaw pompowy JC 25/200 ATEX stanowi odśrodkowa pompa wysokociśnieniowa przystosowana do pracy z rozpuszczalnikami oraz innymi substancjami  niebezpiecznymi. Pompa wyposażona jest w podwójne uszczelnienie ,, back to back  ” z cieczą barierową wersja MagDrive oraz sprzęgło magnetyczne  Korpus oraz wirniki pompy materiał stal AISI 316. Zestawy pompowe wyposażone zostaną w falowniki Sinamics G 120 P, Falowniki zabudowane na zewnątrz rozdzielni, stopień ochrony IP55, falowniki z modułami umożliwiającymi komunikację PROFIBUS. Przetworniki ciśnienia do strefy 2 oraz bariery iskorbezpieczne 

Pompa Grupa II Kategoria 3G, silnik : ATB 2G EExd IIB T4 (ATEX)

Głowice myjące XC 061 PPF ATEX  (napęd pneumatyczny)

 

DANE TECHNICZNE :

 

Maksymalne ciśnienie robocze 200 bar
Wydajność max 3600 l/h
Maks. Temperatura cieczy zasilającej 90 ºC
Zasilanie  -
Ilość dysz 4
Rodzaj napędu Pneumatyczny Atlas Copco
Długość ramienia standardowa  1003  mm
Pełen cykl mycia 36 obr/min
Czas jednego pełnego cyklu 1 min
Typ uszczelnienia EPDM
Minimalny otwór w zbiorniku 95 mm
Przyłącze kołnierzowe DN 100 PN 16
Osłona włazu Tak

 

 • Zespół napędowy głowicy XC 061 PPF ATEX
 • Zespół napędowy głowicy XC 061 PPF ATEX
 • Głowica myjąca EX II 1 GD T4 Strefa 0 - 20

 

Lista referencyjna firm eksploatujących głowice ATEX

 

Lista firm stosujących zespoły napędowe TA 0800 ATEX

 • AKZO NOBEL COATING (zakłady w Hiszpanii i Francji)
 • NICRO (zakład w Chorwacji)
 • SIHM HOYTRJK (zakład w Danii )
 • BASF (zakład w Stanach Zjednoczonych)

 

Lista firm stosujących rozpuszczalniki lub inne chemikalia w procesach mycia

 • LEXMARK (Stany Zjednoczone)
 • SANDVIK (Stany Zjednoczone)
 • SLOVNAFT (Słowacja)
 • HOYER GROUP (Niemcy)
 • RINNEN (Niemcy)
 • BERTSCHI (Niemcy)
 • SEIFERT (Niemcy)
 • WEIDNER (Niemcy)
 • VAN MOER GROUP (Belgia)
 • HTC (Belgia)
 • KATOEN NATIE (Belgia)
 • FISCHER (Austria)
 • SCHILDECKER (Austria)
 • LAVALIM (France)

 Nasze Serwisy

strzalka
Profesjonalne maszyny czyszczące www.ipcleaning.pl Odkurzacze Przemysłowe i Specjalistyczne Coynco www.ipcportotecnica.pl www.elektrowniapv.pl