myciecystern.pl - system mycia i dezynfekcji cystern

slide-01 slide-02 slide-03

 Produkty

 Partnerzy Finansowi

Milenium Leasing
EFL Leasing

 Partnerzy Techniczni

Bolondi Siemens Viessmann Boren watersystem

 Systemy mycia cystern ECO

 

 

Let’s think industrial, Let’s think eco

EKOLOGICZNA, EKONOMICZNA MYJNIA CYSTERN SAMOCHODOWYCH ORAZ KOLEJOWYCH

 

WPROWADZENIE:

 

Myjnie cystern charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem na gorącą wodę technologiczną. Warunek ten wymusza duża objętość komór cystern oraz ograniczenia czasowe na wykonanie usługi. Gorącą wodę technologiczną pozyskujemy z dwóch źródeł tj. wysokowydajnych kotłów wodnych lub z kotłowni parowych gdzie para wodna w wymienniku przeciwprądowym nisko lub wysokociśnieniowym podgrzewa zmiękczoną wodę sanitarną. Aby pozyskać gorącą wodę technologiczną o temperaturze 85 °C w ilości 210 l/min (zalecana wydajność myjni cystern) należy zużyć ok. 2,25 litrów/min oleju opałowego lub ok. 2,58 litrów/min gazu ziemnego GZ 50. Moc grzewcza urządzeń na przykładową myjnie wynosi ok. 1100 kW.  Mając na uwadze duże zapotrzebowanie na moc grzewczą urządzenia należy stwierdzić, że emisja spalin z urządzeń grzewczych do środowiska będzie również wysoka.

 

OPIS TECHNOLOGII:

 

Przyjęliśmy założenia, że profesjonalna myjnia cystern świadcząca usługi 24 h na dobę zużyje średnio ok. 36 m³ gorącej wody oraz wytworzy ok. 34 m³ ścieków technologicznych, które z reguły jako gorące odprowadzane są do zbiorników „uśredniających’’. Firma Czysta Polska mając wiedzę jak ogromna ilość energii cieplnej jest bezpowrotnie tracona poprzez przekierowanie ścieków bezpośrednio do kanalizacji postanowiła przeprowadzić badania w celu zaprojektowania oraz wykonania urządzenia, które pozwoli przejąć utraconą energię. Zaprojektowany przez naszą firmę przeciwprądowy wymiennik ciepła z popłuczyn technologicznych stworzył możliwość zredukowania zapotrzebowania na moc grzewczą nawet o 50 %. Wymiennik w całości wykonany jest ze stali nierdzewnej 316L jest łatwy w codziennej konserwacji i zaprojektowany aby w razie potrzeby można byłoby go zdemontować. Konstrukcja wymiennika przystosowana jest do kontaktu z większością rodzajów ścieków po surowcach spożywczych oraz chemicznych . Gorący ściek poprzez kolektory zlewne montowane w pomieszczeniu myjni trafia do wymiennika do części otwartej bezciśnieniowej natomiast w części zamkniętej ciśnieniowej przepływa zimna woda zmiękczona, która przeciw prądowo przejmuje ciepło ze ścieków i wstępnie podgrzana do temperatury ok. 40 – 45 °C zasila urządzenia technologiczne. Istotna w tym projekcie jest temperatura wody zasilającej urządzenia grzewcze tj. kocioł wodny lub wysokociśnieniowy wymiennik przeciw prądowy. Oczywiście można przyjąć tezę, że nie wszystkie surowce mogą być przekierowane do wymiennika ze względu na ich lepkość lub skład chemiczny. Jako rozwiązanie alternatywne zaprojektowaliśmy pole próżniowych kolektorów słonecznych o niezwykle wysokiej sprawności 82,1 % montowanych na dachu budynku myjni. Unikalna konstrukcja oferowanych kolektorów pozwala podgrzewać wstępnie wodę technologiczną przez 9 miesięcy w roku. Gorąca woda pozyskana z próżniowych kolektorów słonecznych magazynowana jest w zasobnikach z izolacją termiczną . Wymiennik ciepła z popłuczyn oraz pole próżniowych kolektorów słonecznych stanowią integralną część nowoczesnej technologii mycia cystern i znacząco wpływają na aspekty ekonomiczne oraz środowiskowe.

 

KORZYŚCI ŚRODOWISKOWE:

 

Przygotowane przez nas rozwiązanie redukuje emisję spalin do atmosfery nawet o 50 %.

 

KORZYŚCI EKONOMICZNE I UŻYTKOWE:

 

Oferowane rozwiązanie z wymiennikiem ciepła z popłuczyn redukuje koszty paliwa do 70 %. Nasze wymienniki  znajdą również zastosowanie w innych gałęziach przemysłu gdzie wykorzystywana jest duża ilość gorącej wody do procesów technologicznych.  Nasza propozycja skierowana jest do szerokiej grupy odbiorców nie tylko do nowo powstających inwestycji a również inwestycji już istniejących.

 

SCHEMATY:

 

Ekologiczna myjnia cystern elewacjaEkologiczna myjnia cystern przekrójEkologiczna myjnia cystern schemat technologiczny

 Nasze Serwisy

strzalka
Profesjonalne maszyny czyszczące www.ipcleaning.pl Odkurzacze Przemysłowe i Specjalistyczne Coynco www.ipcportotecnica.pl www.elektrowniapv.pl